Spa Hotel in Connemara

An Oasis of Calm and Comfort
Adjacent to the house is our modern Spa Lodge, boasting an array of amenities and treatments for guests to unwind in a peaceful setting overlooking the beautiful Connemara landscape. An oasis of calm and comfort, the Spa Lodge features a heated indoor salt-water swimming pool, fitness area, a large sauna, seaweed baths, steam room, treatment room and an outdoor hot tub. After your swim, why not dive into the wild Atlantic from the pier and return to the warm comfort of the sauna which features a panoramic window view of Camus Bay. 
 
The Spa Lodge membership:
The Spa Lodge at Screebe House can now be enjoyed by all and not only by resident guests of the hotel. This membership entitles you to full access to all spa facilities on an appointment basis.
 
Spa Booking
For availability and bookings, please call +353 91 574110 or email booking@screebe.com.
 

Liên Hệ

Địa chỉ

Screebe House,
Rosmuc,
Connemara,
Co. Galway,
H91 X5WY

Điện Thoại

+353 91 574110

Email

booking@screebe.com

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

+353 91 574110

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách